Helse Nords forslag til omstillingstiltak for økt bærekraft

Vest-Finnmark Rådet  vedtok i sak 15/24 en høringsuttalelse i forbindelse med Helse Nords forslag til tiltak for å sikre bærekraft.  Rådet har, sammen med en rekke andre politiske organer i Nord-Norge, påpekt helt fra starten at måten helseforetaket har valgt å gjennomføre prosessen på har bidratt til unødvendig mye støy og usikkerhet. Det hele skal avgjøres i et styremøte i Helse Nord, som finner sted onsdag 19. juni 2024. Adm. direktør Marit Linds innstilling til vedtak

Les mer »

Fagdag – Offentlige anskaffelser, 8. februar 2024

Vest-Finnmark Rådet, KS Nord-Norge og NHO Arktis arrangerte 8. februar 2024 en fagdag om offentlige anskaffelser i Alta. Med totalt 52 påmeldte deltakere fra kommunene i Vest-Finnmark og Nord-Troms, var det en god sammensetning av både politiske og administrative ledere og ansatte med innkjøpsansvar. Dette ga god bredde i diskusjonene, og muligheter for å bygge nettverk på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Med foredragsholdere som besitter toppkompetanse nasjonalt og internasjonalt på offentlige anskaffelser, kombinert med

Les mer »

Høringsuttalelse – KVU Nord-Norge

Høringsuttalelse – KVU Nord-Norge Vest-Finnmark Rådet vedtok 1. februar 2024 en enstemmig høringsuttalelse i forbindelse med høringen på KVU Nord-Norge. Dette er en såkalt konseptvalgutredning som belyser alle de ulike statlige transportsektorene; veg, jernbane, havn og farleder og lufthavner og flyruter, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.  Lørdag 3. februar 2024 fikk rådets daglige leder Bente Olsen Husby anledning til å presentere innholdet for stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet, som er henholdsvis leder

Les mer »

Fremtidens Nord-Norge – Kursen settes nå!

Fremtidens Nord-Norge – Kursen settes nå! Tirsdag 9. januar 2024 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, Øst-Finnmarkrådet, Tromsøregionens IPR, Midt-Tromsrådet, Hålogalandsrådet, Vesterålsrådet, Lofotrådet, Salten Regionråd, Polarsirkelrådet og Helgelandsrådet (som til sammen har 74 av 80 nordnorske kommuner som sine medlemskommuner, og utgjør 10 av 11 nordnorske regionråd), samt Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune, et felles “politisk verksted” i form av et seminar i Oslo med tittelen “Fremtidens Nord-Norge – Kursen settes nå!”. Årets målsetting var å

Les mer »

Nye FOT-ruter i Finnmark fra 1. april 2024

Vest-Finnmark Rådets 7 medlemskommuner har fattet en enstemmig uttalelse i forbindelse med innføringen av nye FOT-ruter fra 1. april 2024: Finnmark har lange avstander. Et eksempel er at transport innad våre 7 medlemskommuner i Vest-Finnmark Rådet på det lengste strekker seg til 1,5 timer på ferge + 315 km (5 timers kjøring) dersom man skal reise fra Hasvik til Honningsvåg. På bakgrunn av de avstander som er beskrevet ovenfor, er kortbanenettet og stamflyplassen i Alta

Les mer »

Hvorfor har du det så travelt Kjerkol?

Hvorfor har du det så travelt Kjerkol? Foto: Montasje med utgangspunkt i skjermdump fra www.helse-nord.no Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet, som er de politiske samarbeidsorganene for 16 av 18 kommuner i Finnmark, har sendt en felles bekymringsmelding til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Vi roper et kraftig varsko med tanke på de prosessene som finner sted i Helse Nord RHF, der 5 ulike arbeidsgrupper nå har fått i oppdrag å utrede fremtidens funksjons- og oppgavedeling i

Les mer »

Nå er det alvor!

Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen Foto: Terje Pedersen, NTB Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet organiserer 16 av 18 kommuner i Finnmark: Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø kommune. Våre to regionråd har i dag levert en felles høringsuttalelse i anledning Totalberedskapskommisjonens rapport av 5. juni 2023. Sammen med rapporten fra Forsvarskommisjonen (mai 2023) og Fagmilitært råd fra forsvarssjefen, FMR (juni 2023), gir Totalberedskapskommisjonens rapport

Les mer »

Våre innspill til ny LTP for forsvaret

Foto: Forsvarets mediaarkiv Vest-Finnmark Rådet har i dag levert vårt skriftlige innspill til ny Langtidsplan (LTP) for forsvaret, som er planlagt ferdigstilt våren 2024. Innspillet ligger også til grunn for innlegget som vår rådsleder Monica Nielsen holder i dagens dialogmøte med forsvarsministeren i Oslo. På vegne av kommunene i Vest-Finnmark vil vi uttrykke våre forventninger til at det arbeidet som har funnet sted i Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen, samt prioriteringene i Fagmilitært råd fra forsvarssjefen, vil

Les mer »
Foto av Snøkrabbe: Tor-Børre Humborstad, HI

Nye reguleringer i fisket etter snøkrabbe

Foto: Odd-Børre Humborstad, HI Sammen med Øst-Finnmarkrådet har Vest-Finnmark Rådet den 30. september 2023 levert en felles høringsuttalelse angående forslag til nye reguleringer i fisket etter snøkrabbe. På vegne av de 16 kystkommunene i Finnmark er våre to regionråd tydelige i våre tilbakemeldinger: Det må legges til rette for et bedre samarbeid med sjø- og landindustrien i denne saken, der minimum 50% av totalkvoten bør forbeholdes fartøyer som lander ferskt råstoff. For å sikre helårig

Les mer »

Skjønner de statlige transportvirksomhetene viktigheten av et velfungerende Finnmark og Nord-Norge?

Skjønner de statlige transportvirksomhetene viktigheten av et velfungerende Finnmark og Nord-Norge? Previous Next Mandag 3. juli 2023 er høringsfristen for å komme med tilbakemeldinger på transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag (Nasjonal transportplan 2025-2036). Høringsdokumentene finnes her: Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag – regjeringen.no Har de statlige transportvirksomhetene skjønt den rollen Finnmark og Nord-Norge har når det kommer til verdiskaping, bidrag til det grønne skriftet og selvforsyning i en eventuell krisesituasjon, samt vår rolle som en “Bastion Nord”

Les mer »
X