16 vil bli ny daglig leder i Vest-Finnmark regionråd

16 personer har søkt stillingen som ny daglig leder i Vest-Finnmark regionråd.  Av disse er 10 kvinner og 6 menn. Mange av søkerne har tilknytning til Vest-Finnmark, og det er søkere i alle aldersgrupper.

Ut i fra antallet søkere, og alle henvendelsene vi har hatt, kan man si at daglig leder i Vest-Finnmark regionråd er en svært ettertraktet stilling, sier leder i Vest-Finnmark regionråd Alf E. Jakobsen. Han opplyser at videre prosess starter opp straks etter påske, og man legger opp til en tilsetting før sommeren.

Vest-Finnmark regionråd har nedsatt ett innstillingsutvalg bestående av:

Alf E. Jakobsen (leder og ordfører i Hammerfest kommune) Kristina Hansen (ordfører Nordkapp kommune) Terje Wikstrøm (ordfører Kvalsund kommune) Bjørn-Atle Hansen (rådmann Alta kommune) Hammerfest kommune ved personalavdelingen bistår Vest-Finnmark regionråd i rekruteringsprosessen.

Nåværende daglig leder i Vest-Finnmark regionrådet Raymond Robertsen går over i ny stilling 1.mai, og Alf E. Jakobsen sier at man ønsker å få på plass en erstatter så raskt som mulig.

Se hvem som har søkt stillingen
​​

X