Temadag Kystsoneplanlegging ble svært vellykket

25. januar 2018 arrangerte Vest-Finnmark Regionråd “Temadag – Kystsoneplanlegging” på Scandic Alta. Totalt 80 påmeldte deltakere fikk overført ny kunnskap, bedrevet erfaringsutveksling og nettverksbygging, og deltatt i debatter omkring en rekke tema tilknyttet utviklingen på kysten og i kystsonen. Vest-Finnmark Regionråd vil arbeide videre med følgende, som et resultat av tilbakemeldingene på temadagen: – Undersøke muligheten for å etablere en felles arena for kystsoneplanlegging, der man utveksler erfaringer,tilføres kompetanse og, om mulig og ønskelig, samarbeider

Les mer »

Temadag – Kystsoneplanlegging, 25. januar 2018 i Alta

Torsdag 25. januar 2018 arrangerer Vest-Finnmark Regionråd “Temadag – Kystsoneplanlegging”, ​kl. 09.00-15.00 på Scandic Hotel Alta.  Ny frist for påmelding er kl. 12.00 mandag 22. januar 2018. Deltakeravgift på kr 610,-, som inkl. lunsj, betales ved innregistrering. De fleste kystkommunene i Finnmark har uttalte behov for å få etablert nye og fremtidsrettede kystsoneplaner. Noen kommuner har allerede påbegynt planarbeidet, mens andre kommuner ikke helt vet hvordan man bør gå frem i denne typen planprosess.​Vest-Finnmark Regionråd

Les mer »

Vest-Finnmark Regionråd har fokus på fiskerihavnene​

Tirsdag 9. januar 2018 arrangerte regionrådet et seminar i Oslo, med tittelen “Utfordringer og muligheter for fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring til de nye regionene”. Her deltok over 60 inviterte deltakere fra nordnorske kommuner og fylkeskommuner, næringsliv, storting og regjeringsapparat den fremtidige utviklingen for fiskerihavnene (presentasjoner, program, deltakeroversikt og mediadekning finner du ved å klikke på “read more”). Finnmark fylkeskommune, Øst-Finnmark Regionråd, Nord-Troms Regionråd og Vesterålen Regionråd var med som samarbeidspartnere på seminaret. Dette kan

Les mer »

Forum – Marine Næringer 2017 ble gjennomført med stor suksess

Vest-Finnmark Regionråd inviterte til Foum – Marine Næringer 15.-16. november 2017. Her ble det satt fokus på bærekraftig utvikling i hele verdikjeden.  Den 14. november 2017 ble det avholdt en egen rekrutteringskonferanse UNG, der 200 ungdommer fra hele Vest-Finnmark deltok.  Klikk her for ytterligere informasjon, program, deltakere og innlegg

Les mer »

Ny daglig leder i Vest Finnmark Regionråd er Bente Olsen Husby

På regionrådsmøtet i juni 2017 ble Bente Olsen Husby ansatt som ny leder av Vest-Finnmark Regionråd.  Regionrådet står ovenfor spennende utfordringer framover i en region som kjennetegnes av vekst. Vi er trygge på at Bente Olsen Husby er et godt valg for å lede regionrådet inn i denne tiden. Se også følgende presseoppslag av ansettelsen iFinnmarkAltaposten

Les mer »

16 Vil bli ny leder i Regionrådet

16 vil bli ny daglig leder i Vest-Finnmark regionråd​16 personer har søkt stillingen som ny daglig leder i Vest-Finnmark regionråd.  Av disse er 10 kvinner og 6 menn. Mange av søkerne har tilknytning til Vest-Finnmark, og det er søkere i alle aldersgrupper. Ut i fra antallet søkere, og alle henvendelsene vi har hatt, kan man si at daglig leder i Vest-Finnmark regionråd er en svært ettertraktet stilling, sier leder i Vest-Finnmark regionråd Alf E. Jakobsen.

Les mer »
X