Uttalelser – Gjennomføringen av anbudsprosessen på båtambulansetjeneste i Alta, Loppa og Hasvik for perioden 2019-2027

Vest-Finnmark Regionråd har vedtatt to uttalelser i forbindelse med den pågående anbudsprosessen på utførelse av båtambulansetjenesten i Alta, Loppa og Hasvik kommune, for perioden 2019-2027. Båtambulansen utøver sitt virke i et av de mest værharde havområdene i Norge, og må i størst mulig grad også fungere i de tilfeller der ambulansefly eller ambulansehelikopter ikke har mulighet til å utgjøre transportleddet i de pre-hospitale tjenestene i ytre Vest-Finnmark. Foto: iFinnmark.no​ I denne linken fra VGTV vises relativt

Les mer »
X