Uttalelse – Tiltak for bedre trafikksikkerhet ved tungtransport på norske veier

Foto: Nordlys arkiv​Hele uttalelsen kan lastes ned her. ​​Vest-Finnmark Regionråd støtter opp om uttalelsen i regi av Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune, der man understreket nødvendigheten av at det fra nasjonale myndigheters side iverksettes tiltak for å forhindre at utenlandske vogntog utgjør en slik trafikksikkerhetsrisiko vi dessverre også denne vinteren opplever på nordnorske veger.​Tungtransporten i landsdelen og inn/ut av landsdelen (og i Vest-Finnmark), er sterkt økende langs våre riks- og fylkesveger og har vært det

Les mer »
X