1500 følgere på facebook!!

Vest-Finnmark Regionråd har vår egen side på facebook, der vi aktivt legger ut informasjon om saker vi jobber med eller behandler i regionrådet, utredninger, høringsuttalelser, møter og arrangement vi deltar på, samt ulike arrangementer og seminarer som vi selv har ansvaret for. Vi opplever at dette er en meget nyttig informasjonskanal for å få spredt nyheter og dagsaktuelle saker, og at det er stor interesse for det utviklingsarbeidet som regionrådet tar initiativ til. Vi har

Les mer »

Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen i Vest-Finnmark

NRS-lokalitet for grønne konsesjoner – Dønnesfjord i Hasvik kommune               ​Foto: Norway Royal Salmon Vest-Finnmark Regionråd har fått utarbeidet en ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen i Vest-Finnmark. Analysen viser at havbruksaktørene i vår region gjennomførte innkjøp for totalt 3,1 milliarder kroner i 2017, hvorav ca. 530 millioner kroner var innkjøp fra lokale underleverandører i Vest-Finnmark. Noodt & Reiding ble engasjert for å gjennomføre ringvirkningsanalysen, som har synliggjort at havbruksnæringa i regionen gir til

Les mer »
X