Vi vil ha slutt på ressurskriminaliteten innen havfisketurisme

Foto: Big Fish Adventure og Sandland Brygge Følgende pressemelding er sendt ut 23. juli 2019: Vest-Finnmark Regionråd, i samarbeid med NHO Reiseliv, næringsaktører og medlemskommunene, vil ha slutt på ressurskriminaliteten innen havfisketurisme Alle er enige om at det er utfordringer knyttet til dagens regulering av havfisketurisme. I dag er det mange lover, forskrifter og myndigheter som regulerer aktiviteten, men som ikke samhandler og samvirker optimalt. For mange gråsoner i handlingsrommet mellom de ulike reguleringene vanskeliggjør håndhevingen av

Les mer »
X