Høringsuttalelse – Forslag om utvidelse av deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe

​ Foto: Jon Atle Bjørnø. Bildet viser kongekrabbe tatt på garni forbindelse med rognkjeksfiske utenfor Sørøya i mai 2019. Vest-Finnmark Regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. I henhold til intensjonene i den nye Kommuneloven og rollefordelingen i Regionreformen, har Vest-Finnmark Regionråd et sterkt fokus på å bidra til samfunns- og næringsutviklingen i vår region. I dette ligger det også å være en tydelig stemme for

Les mer »

Forum – Marine Næringer 2019, 29.-30. oktober i Hammerfest

Vest-Finnmark Regionråd ønsker velkommen til deltakelse på​Forum – Marine Næringer 2019,2​9.-30. oktober på Arktisk kultursenter i Hammerfest Vi setter i år fokus på en økt og bærekraftig verdiskaping– gjennom hele verdikjeden fra hav til marked: Fremtidens sjømatnæring – hvordan og hvor bør vi sette kursen? Regjeringens politikk for en fremtidsrettet sjømatnæring Havets tilstand – Rene og rike hav, inn i evigheten? Et blått taktskifte – mot 2030 Fremtidens viktigste markeder for sjømat Sameksistens i havrommet

Les mer »

Deltakelse på årsmøte i Fiskarlaget Nord, 5.-6. september 2019

Vest-Finnmark Regionråd, ved daglig leder Bente O. Husby, deltok på årsmøtet til Fiskarlaget Nord den 5.-6. september 2019. Møtet fant sted i Tromsø, og samlet ca. 130 deltakere (delegater og gjester). Blant de ulike sakene som var oppe til debatt, var det forslaget til nytt kvotesystem (herunder turistfiske) og fremtidig adgang til å fiske kongekrabbe innenfor forvaltningsområdet øst for 26 gr. øst, som var de sakene hvor regionrådet har en vedtatt politikk å følge opp

Les mer »
X