Dialogmøte med Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Vest-Finnmark Regionråd har i dag deltatt i dialogmøte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, der Langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024) og forsvarsjefens Fagmilitære Råd 2019 stod på agendaen. Fra Finnmark holdt Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører Ragnhild Vassvik, Porsanger kommune v/ordfører Aina Borch og Hasvik kommune v/ordfører Eva D. Husby innlegg. Vest-Finnmark Regionråd ga også innspill til prosessen, der daglig leder Bente O. Husby holdt innlegget som stedfortreder for regionrådsleder Monica Nielsen. Møtet ble streamet via regjeringen.no, og kan sees

Les mer »
X