Legg bort prestisjen, gi oss tryggheten tilbake!

Foto: Helse-nord.no og Forsvaret.no Uttalelse oversendt til helseminister Bent Høie, angående luftambulansetjenesten i nord.Vest-Finnmark Regionråd har vedtatt følgende uttalelse i sak 26/19 (se oversendte brev her):«Vest-Finnmark Regionråd vil med dette, på vegne av de 8 medlemskommunene, nok en gang uttrykke en sterk bekymring omkring den uro og ustabilitet som fortsatt preger luftambulansetjenesten. Vest-Finnmark Regionråd uttrykte første gang en offisiell bekymring omkring beredskapen i luftambulansetjenesten så tidlig som 7. mai 2018, og dessverre er det slik

Les mer »
X