Innspillsmøte om NTP 2022-2033, i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune

Vest- Finnmark Rådet har i dag deltatt i innspillsmøte om Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033, som ble arrangert av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vår rådsleder Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest kommune, holdt innlegg på vegne av rådets 7 medlemskommuner. Her presenterte vi medlemskommunenes innspill på store og små riksvegprosjekter, lufthavner og farleder. ​ I tillegg fremmet vi forslag om følgende: En ekstra innsats på rassikring. En egen programpakke for å fjerne hindre i transportkorridorene for

Les mer »

Seminar om “Fremtidens fisketurisme”, Oslo Plaza 6. januar 2020

Foto: Dag Erlandsen, Kyst og Fjord For tredje gang har Vest-Finnmark Rådet tatt initativ til et “politisk verksted” i forbindelse med “Nord i Sør”. I år hadde vi med oss Øst-Finnmark Regionråd, Tromsø-områdets regionråd, Salten Regionråd og Nordland fylkeskommune som samarbeidspartnere på seminaret. Fokuset på årets seminar var “Fremtidens fisketurisme”. De siste års avdekning av ressurskriminalitet og aktører som opptrer lite ansvarlig, har resultert i at det er en bred enighet mellom kystsamfunnene, den tradisjonelle

Les mer »

1. januar 2020: fra regionråd til interkommunalt politisk råd

Nytt tiår, nye muligheter, nytt navn, ny logo og ny kommunesammensetning fra 1. januar 2020: Som en følge av den nye Kommuneloven må alle regionråd i Norge omdannes til såkalte interkommunale politiske råd (IPR). Denne prosessen er gjennomført i vårt samarbeidsorgan, og fra 1. januar 2020 endret vi navn til Vest-Finnmark Rådet (det juridiske navnet blir Vest-Finnmark interkommunale politiske råd).   Vi ser frem til et spennende 2020, og ønsker alle våre medlemskommuner, samarbeidspartnere og innbyggere

Les mer »
X