Fiskeri- og sjømatministeren kommer oss i møte på ferskfiskordningen!

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har besluttet å forlenge ferskfiskordningen frem til 6. desember 2020, med en bonus på 30 %. Det skjer etter at en rekke parter har pekt på viktigheten av at fiskeindustrien må unngå permitteringer på høsten, og at det nettopp er dette ferskfiskordningen skal bidra til at kystsamfunnene slipper. Du kan lese mer om dette i Nærings- og fiskeridepartementets pressemelding. ​Vest-Finnmark Rådet er svært fornøyd med statsrådens beslutning i denne

Les mer »
X