Helikopterpads ved sykehusene vil redde liv!

Vest-Finnmark Rådet besøkte 330-skvadronen på Banak i juni 2019. Finnmark og Nord-Norge er et stort og langstrakt geografisk område, med røft klima og spredt bosetting langs kysten og på innlandet. Som følge av dette er det behov for at all beredskapsmessig infrastruktur må fungere optimalt og tidsbesparende. Lange avstander gir økt responstid ved utrykning, og transporttiden til sykehus «spiser» en stor andel av det medisinske «prognosevinduet» for pasienten. Det samme gjelder flere andre landsdeler. Det

Les mer »
X