Helipad ved Hammerfest sykehus må prosjekteres nå!

Helipad ved Hammerfest sykehus må prosjekteres nå! Foto: Illustrasjon Finnmarkssykehuset HF Styret i Helse Nord RHF har i styremøte 15. desember 2021, sak 177-2021/4, fattet et negativt vedtak i forbindelse med godkjenning og iverksettelse av en forprosjektering av helipad ved nye Hammerfest sykehus. Avslaget er kun økonomisk begrunnet, styrepapirene kan leses her. Dette er overhodet ikke akseptabelt, og bidrar til å forlenge perioden der innbyggerne i Vest-Finnmark og Indre Finnmark får “tildelt” et mindre medisinsk prognosevindu

Les mer »
X