Høringsuttalelse – Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Høringsuttalelse – Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien. Filetproduksjon på Båtsfjordbruket.                Foto: Finnmark Senterparti Vest-Finnmark Rådet har over flere år hatt fokus på aktiv påvirkning og deltakelse i utformingen av den nasjonale fiskeripolitikken.  I bunnen for vårt engasjement ligger ønsket om størst mulig måloppnåelse knyttet opp mot §1 og §2 i Havressursloven: Formålet med loven er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de villtlevende

Les mer »
X