Havbruksfondet hjem til kysten!

Havbruksfondet hjem til kysten! Det vakte stor oppsikt langs kysten når forrige regjering i 2020 valgte å frata kystkommunene en stor andel av deres tidligere bestemte andel av Havbruksfondet. Havbruksfondet blei opprettet i 2015 for å kompensere kommunene for oppdrettsnæringens bruk av allmenningen i sjø, områder som kommunene legger mye arbeid i å planlegge og tilrettelegge for næringens eksistens og videre utvikling. Frem til år 2020 fikk kommunene og fylkene henholdsvis 70 % og 10

Les mer »
X