Forum – Marine Næringer 2023

Velkommen til Forum – Marine Næringer 2023,8.-9. februar i Hammerfest Vest-Finnmark Rådet inviterer med dette til vår 5. Forum-konferanse, der vi har som mål å skape godt samarbeid og økt forståelse mellom offentlig sektor og politikk, det private næringslivet og ulike FoU-miljøer. Gjensidig forståelse og felles initiativ skaper utvikling og innovasjon! NB: Forlenget påmeldingsfrist til 5. februar 2023. Påmeldingsskjema til konferansen finner du her. Deltakeravgift, kr 2990,- for hele konferansen Festmiddag på Turistua, kr 790,-

Les mer »

Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge

Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge Foto: Dag Erlandsen, Kyst & Fjord Tirsdag 3. januar 2023 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, Øst-Finnmarkrådet, Nord-Tromsrådet, Tromsøregionen IPR, Vesterålen Regionråd, Lofotrådet, Salten Regionråd, Indre Helgeland Regionråd, Helgelandsrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune seminaret “Fremtiden transportløsninger i Nord-Norge”, med nesten 100 deltakere. Her ble det presentert ulike utredninger og prosjekter som må hensyntas ved valg av fremtidens transportløsninger, vi fikk innspill fra ulike bransjer på deres behov, og det ble gitt

Les mer »
X