Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge

Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge Foto: Dag Erlandsen, Kyst & Fjord Tirsdag 3. januar 2023 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, Øst-Finnmarkrådet, Nord-Tromsrådet, Tromsøregionen IPR, Vesterålen Regionråd, Lofotrådet, Salten Regionråd, Indre Helgeland Regionråd, Helgelandsrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune seminaret “Fremtiden transportløsninger i Nord-Norge”, med nesten 100 deltakere. Her ble det presentert ulike utredninger og prosjekter som må hensyntas ved valg av fremtidens transportløsninger, vi fikk innspill fra ulike bransjer på deres behov, og det ble gitt

Les mer »
X