Forum – Marine Næringer 2023

Forum – Marine Næringer 2023,8.-9. februar i Hammerfest Vest-Finnmark Rådet har arrangert vår 5. Forum-konferanse, der vi har som mål å skape godt samarbeid og økt forståelse mellom offentlig sektor og politikk, det private næringslivet og ulike FoU-miljøer. Gjensidig forståelse og felles initiativ skaper utvikling og innovasjon! Med åpningsinnlegg fra statssekretær Kristina Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet, gode innledere som belyste en rekke temaer fra ulike deler av sjømatnæringens verdikjeder, samt innlegg fra ulike bransjeorganisasjoner,

Les mer »
X