Skjønner de statlige transportvirksomhetene viktigheten av et velfungerende Finnmark og Nord-Norge?

Skjønner de statlige transportvirksomhetene viktigheten av et velfungerende Finnmark og Nord-Norge? Previous Next Mandag 3. juli 2023 er høringsfristen for å komme med tilbakemeldinger på transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag (Nasjonal transportplan 2025-2036). Høringsdokumentene finnes her: Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag – regjeringen.no Har de statlige transportvirksomhetene skjønt den rollen Finnmark og Nord-Norge har når det kommer til verdiskaping, bidrag til det grønne skriftet og selvforsyning i en eventuell krisesituasjon, samt vår rolle som en “Bastion Nord”

Les mer »
X