Våre innspill til ny LTP for forsvaret

Foto: Forsvarets mediaarkiv Vest-Finnmark Rådet har i dag levert vårt skriftlige innspill til ny Langtidsplan (LTP) for forsvaret, som er planlagt ferdigstilt våren 2024. Innspillet ligger også til grunn for innlegget som vår rådsleder Monica Nielsen holder i dagens dialogmøte med forsvarsministeren i Oslo. På vegne av kommunene i Vest-Finnmark vil vi uttrykke våre forventninger til at det arbeidet som har funnet sted i Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen, samt prioriteringene i Fagmilitært råd fra forsvarssjefen, vil

Les mer »
X