Fremtidens Nord-Norge – Kursen settes nå!

Fremtidens Nord-Norge – Kursen settes nå! Tirsdag 9. januar 2024 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, Øst-Finnmarkrådet, Tromsøregionens IPR, Midt-Tromsrådet, Hålogalandsrådet, Vesterålsrådet, Lofotrådet, Salten Regionråd, Polarsirkelrådet og Helgelandsrådet (som til sammen har 74 av 80 nordnorske kommuner som sine medlemskommuner, og utgjør 10 av 11 nordnorske regionråd), samt Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune, et felles “politisk verksted” i form av et seminar i Oslo med tittelen “Fremtidens Nord-Norge – Kursen settes nå!”. Årets målsetting var å

Les mer »
X