Høringsuttalelse – KVU Nord-Norge

Høringsuttalelse – KVU Nord-Norge Vest-Finnmark Rådet vedtok 1. februar 2024 en enstemmig høringsuttalelse i forbindelse med høringen på KVU Nord-Norge. Dette er en såkalt konseptvalgutredning som belyser alle de ulike statlige transportsektorene; veg, jernbane, havn og farleder og lufthavner og flyruter, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.  Lørdag 3. februar 2024 fikk rådets daglige leder Bente Olsen Husby anledning til å presentere innholdet for stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet, som er henholdsvis leder

Les mer »
X