Helse Nords forslag til omstillingstiltak for økt bærekraft

Vest-Finnmark Rådet  vedtok i sak 15/24 en høringsuttalelse i forbindelse med Helse Nords forslag til tiltak for å sikre bærekraft.  Rådet har, sammen med en rekke andre politiske organer i Nord-Norge, påpekt helt fra starten at måten helseforetaket har valgt å gjennomføre prosessen på har bidratt til unødvendig mye støy og usikkerhet. Det hele skal avgjøres i et styremøte i Helse Nord, som finner sted onsdag 19. juni 2024. Adm. direktør Marit Linds innstilling til vedtak

Les mer »
X