Felles innspill – revisjon av EUs arktiske politikk

EU har startet arbeidet med å revidere sin arktiske politikk, og i den forbindelse har Vest-Finnmark Rådet, Vesterålen regionråd, Salten Regionråd, Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet levert et felles innspill på vegne av 40 kommuner i Nord-Norge. Her peker vi på viktige prioriteringer og utfordringer som må tas inn i dette arbeidet. Du kan lese innspillet ved å trykke HER.     Previous Next

Les mer »

Fiskeri- og sjømatministeren kommer oss i møte på ferskfiskordningen!

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har besluttet å forlenge ferskfiskordningen frem til 6. desember 2020, med en bonus på 30 %. Det skjer etter at en rekke parter har pekt på viktigheten av at fiskeindustrien må unngå permitteringer på høsten, og at det nettopp er dette ferskfiskordningen skal bidra til at kystsamfunnene slipper. Du kan lese mer om dette i Nærings- og fiskeridepartementets pressemelding. ​Vest-Finnmark Rådet er svært fornøyd med statsrådens beslutning i denne

Les mer »

Flyrutene er vårt viktigste kollektivtilbud!

Foto: Kåre M. Hansen Kan vi få vise deg “kystbussen” vår? Den kalles Widerøe. Kan vi få vise deg togene våre? De kalles SAS og Norwegian. Når du har kjørt Oslo-Bodø, er du halvveis til Finnmark!! ​Det er langt dette landet – det meste er nord… ​En lang vinter er nesten over. Mannskapene til Avinor har stått på, og klart å holde flyplassene åpne til tross for utfordrende værforhold. Pilotene i flyselskapene har klart å

Les mer »

Troverdig styrke – Et styrket nasjonalt forsvar, med forsterket tyngde i nord

Panserbataljonen øver ved Garnison Porsanger. Foto: Ola Solvang Samlet styrke for forsterket forsvarForsvarets tyngdepunkt er i nord, og her må Forsvaret fortsatt styrkes. Norges forsvarsevne er for svak i forhold til sikkerhetspolitiske behov, og Stortinget må sørge for styrket landstridsevne, et forsterket kystforsvar – og snarest sikre en dedikert helikopterkapasitet til Hæren. Dét er essensen i innspillet til den pågående stortingsbehandling av ny Langtidsplan for forsvarssektoren, som nå er lagt fram av Troms og Finnmark

Les mer »

Behandlingen av kvotemeldingen må utsettes – en uavhengig kvalitetssikring må finne sted!

Medlemskommunene i Vest-Finnmark Rådet har i sak 10/20 vedtatt følgende uttalelse, som er oversendt til Stortingets næringskomitè og Nærings- og fiskeridepartementet v/fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen; «Basert på de funn som er fremgår av Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst- og havfisket, vil Vest-Finnmark Rådet anmode stortinget og næringskomitèen om å utsette behandlingen av regjeringens forslag til fremtidig kvotesystem (Meld. St. 32 (2018–2019) – Et kvotesystem for økt verdiskaping). Som det fremgår av rapporten anser Riksrevisjonen

Les mer »

Karantenereglene videreføres i Vest-Finnmark

 Foto: Bente O. Husby, desember 2019 OPPDATERING: Alle kommunene i Vest-Finnmark har nå opphevet de lokale karantenereglene. _____________________________________________________________________________________________________ Kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger har vedtatt liknende tiltak for smittevern mot Covid-19 (Korona-virus). Disse vedtakene blir nå videreført i alle 7 medlemskommunene i Vest-Finnmark Rådet, da kommuneoverlegene og politisk ledelse er samstemte om viktigheten av å klare å utsette når tid smitten for alvor skal treffe våre kommuner (Vest-Finnmark befinner seg nå

Les mer »

Pressemelding – Nå må vi alle bidra med risikoreduserende atferd

Foto: www.fhi.no Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 43.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark. Kommunene i Vest-Finnmark har et nært samarbeid i forbindelse med håndteringen av den situasjonen vi står i som følge av Covid-19 (Korona-virus). I tillegg til det som går på smittevern, har kommunene også et ansvar for

Les mer »

Pressemelding – Utvidede karantenekrav i Vest-Finnmark for tilreisende fra 7 fylker i Norge

Utvidete karantenekrav i Vest-Finnmark som tiltak for smittevern mot Covid-19 (Korona-virus) Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 43.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark. Regionen er i vekst. Dette er noe vi merker i antall reisende på veiene og via havnene i våre kommuner, samt at vi har stor trafikk over

Les mer »

Havfisketurisme – Dette mener Vest-Finnmark Rådet

Foto: www.bigfishadventure.no og www.sandlandbrygge.com Vest-Finnmark Rådet har i 2 år hatt fokus på fisketurisme gjennom prosjektet “Havfisketurisme i Vest-Finnmark”. Etter å ha fått på plass et godt kunnskapsgrunnlag gjennom en forstudie i 2018, har vi i forprosjektfasen i 2019-2020 gjennomført workshops og temadag med ulike faglige påfyll og gruppearbeider. Deltakerne har drøftet hva som må på plass av endringer i regelverk, forvaltning, rapporteringssystemer og krav til aktørene, slik at næringen i fremtiden skal være drevet på

Les mer »

Innspillsmøte om NTP 2022-2033, i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune

Vest- Finnmark Rådet har i dag deltatt i innspillsmøte om Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033, som ble arrangert av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vår rådsleder Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest kommune, holdt innlegg på vegne av rådets 7 medlemskommuner. Her presenterte vi medlemskommunenes innspill på store og små riksvegprosjekter, lufthavner og farleder. ​ I tillegg fremmet vi forslag om følgende: En ekstra innsats på rassikring. En egen programpakke for å fjerne hindre i transportkorridorene for

Les mer »
X