Finnmark må også forsvares i det maritime domenet

Foto: www.forsvaret.no

Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet er to interkommunale politiske råd (IPR). Våre to samarbeidsorganer organiserer til sammen alle de 16 kystkommunene i Finnmark. Rådene har fokus på samfunns- og næringsutvikling, herunder også forsvarssikkerhet og beredskap.

Rådene har vedtatt en felles uttalelse i forbindelse med forsvaret av Finnmark, der vi peker på at det i Langtidsplanen for forsvaret er fastslått at også Finnmark skal forsvares. Hele uttalelsen kan leses her.

Det er derfor på tide å etablere en maritim ISR- og bekjempningskapasitet i HV-17. Dette strukturelementet vil styrke forsvaret av Finnmark og Norge på en måte som er både smart og kostnadseffektiv. 

Det handler i korte trekk om å tilføre og benytte eksisterende styrkers lokalkunnskap, og tilføre nødvendig materiell for å få til et forsvar også av kysten vår.

Om en mener noe med at Finnmark skal forsvares, må dette også vises i handling!

X