Høringsuttalelse - KVU Nord-Norge

Vest-Finnmark Rådet vedtok 1. februar 2024 en enstemmig høringsuttalelse i forbindelse med høringen på KVU Nord-Norge. Dette er en såkalt konseptvalgutredning som belyser alle de ulike statlige transportsektorene; veg, jernbane, havn og farleder og lufthavner og flyruter, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. 

Lørdag 3. februar 2024 fikk rådets daglige leder Bente Olsen Husby anledning til å presentere innholdet for stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet, som er henholdsvis leder og medlem av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite. Dette i forbindelse med deres besøk i Hasvik kommune.

Vest-Finnmark Rådet har deltatt aktivt i prosessene tilknyttet KVU Nord-Norge siden oppstarten, og vi finner det bekymringsfullt at utredningen i svært liten grad svarer ut de de utfordringer og samfunnsmål som den hadde i oppdrag å løse. Som følge av kriteriene lagt inn i utvelgelsen av mulige konsepter, har man i KVU Nord-Norge endt opp med å ikke utrede en eneste lengre transportstrekning i Finnmark. Vest-Finnmark Rådet kan derfor, på prinsipielt nivå, ikke stille seg bak KVU Nord-Norge.

Vi har i vår høringsuttalelse derfor valgt å gi tilbakemelding på de forslag til tiltak som ligger inne i den såkalte “Tiltakspakken”, samt at vi presenterer ulike satsningsområder som bør prioriteres inn i ny Nasjonal Transportplan (NTP) 2025-2036, og finansieres over statsbudsjettet. Du finner rådets høringsuttalelse her, og vedlegget som omhandler rådets syn på de FOT-rutene som trer i kraft 1. april 2024 finner du her.

X