Påsken 2021 står for døren, og i den forbindelse vil vi på vegne av medlemskommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger minne om de viktigste reglene og anbefalingene vi alle må og bør forholde oss til som følge av den pågående koronapandemien.

Kommunene i Vest-Finnmark forholder seg til de nye nasjonale tiltakene fra regjeringen, der de fleste trådte i kraft 25. mars 2021. Disse kan du lese mer om her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/nye-nasjonale-tiltak-25-mars

Fylkeslegen i Troms og Finnmark har også utformet gode påskevettregler, som du finner her: https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/nyheter/2021/03/paskevettregler2/

Alle medlemskommunene har oppdaterte hjemmesider, der du finner informasjon om status, hvordan du kan få gjennomført nødvendig testing m.m. Vi ber om at du holder deg oppdatert på den informasjonen som publiseres for den kommunen du oppholder deg i denne påsken, lenker finner du her;

Alta kommune: http://www.alta.kommune.no

Hammerfest kommune: www.hammerfest.kommune.no

Hasvik kommune: http://www.hasvik.kommune.no

Loppa kommune: www.loppa.kommune.no

Måsøy kommune: www.masoy.kommune.no

Nordkapp kommune: www.nordkapp.kommune.no

Porsanger kommune: http://www.porsanger.kommune.no

Med dette ønsker vi alle

en fin påske i Vest-Finnmark!

X