Plikttrålerne må bidra til mer foredling!

Vest-Finnmark Rådet har i sak 7/21 fattet en enstemmige uttalelse, der rådet stiller seg bak forslagene til endring i leveringspliktforskriften fra de seks pliktkommunene Lebesby, Berlevåg, Båtsfjord, Skjervøy, Hammerfest og Vestvågøy. Endringsforslagene er utarbeidet på bakgrunn av funnene i Nofima-rapport 1/2021: «Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling?» (Iversen, A., et.al.). Hele rådets uttalelse kan leses her. Vest-Finnmark Rådet mener at plikttrålerne i svært liten grad har oppfylt formålsparagrafen i Leveringspliktforskriften, som sier at kvotene skal

Les mer »

På tide med regionalt differensierte koronatiltak?

Foto privat: Rådsleder Vest-Finnmark Rådet Marianne S. Næss og rådsleder Øst-Finnmarkrådet Wenche Pedersen Følgende uttalelse er sendt til helse- og omsorgsminister Bent Høie, næringsminister Iselin Nybø, fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Uttalelsen kan lastes ned som pdf-fil her.     Uttalelse – På tide med en regional differensiering av koronatiltakene? Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet er to interkommunale politiske samarbeidsorganer, som til sammen organiserer 16 av 18 kommuner i Finnmark.

Les mer »

Helikopterpads ved sykehusene vil redde liv!

Vest-Finnmark Rådet besøkte 330-skvadronen på Banak i juni 2019. Finnmark og Nord-Norge er et stort og langstrakt geografisk område, med røft klima og spredt bosetting langs kysten og på innlandet. Som følge av dette er det behov for at all beredskapsmessig infrastruktur må fungere optimalt og tidsbesparende. Lange avstander gir økt responstid ved utrykning, og transporttiden til sykehus «spiser» en stor andel av det medisinske «prognosevinduet» for pasienten. Det samme gjelder flere andre landsdeler. Det

Les mer »

Uttalelse – Regulering av kongekrabbefisket i 2021

Vest-Finnmark Rådet har vedtatt en uttalelse i forbindelse med høringen av fiskeridirektørens reguleringsforslag for fangst av kongekrabbe i 2021. Les hele uttalelsen her. Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom 7 kommuner i Vest-Finnmark, og samlet har regionen en befolkning på ca. 42.000 innbyggere. Dette utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark, og medlemskommunene har et sterkt fokus på samfunns- og næringsutvikling. Reguleringer i kongekrabbefisket i Finnmark er en sak som rådet har arbeidet

Les mer »

Felles innspill – revisjon av EUs arktiske politikk

EU har startet arbeidet med å revidere sin arktiske politikk, og i den forbindelse har Vest-Finnmark Rådet, Vesterålen regionråd, Salten Regionråd, Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet levert et felles innspill på vegne av 40 kommuner i Nord-Norge. Her peker vi på viktige prioriteringer og utfordringer som må tas inn i dette arbeidet. Du kan lese innspillet ved å trykke HER.     Previous Next

Les mer »

Fiskeri- og sjømatministeren kommer oss i møte på ferskfiskordningen!

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har besluttet å forlenge ferskfiskordningen frem til 6. desember 2020, med en bonus på 30 %. Det skjer etter at en rekke parter har pekt på viktigheten av at fiskeindustrien må unngå permitteringer på høsten, og at det nettopp er dette ferskfiskordningen skal bidra til at kystsamfunnene slipper. Du kan lese mer om dette i Nærings- og fiskeridepartementets pressemelding. ​Vest-Finnmark Rådet er svært fornøyd med statsrådens beslutning i denne

Les mer »

Rådet er bekymret for konsekvensene ved en sammenslåing av fagskolene i Troms og Finnmark

 Foto: Nordkapp maritime fagskole Fylkesrådet i Troms og Finnmark har 26. mai 2020 i sak 144/20 anbefalt at fylkestinget i Troms og Finnmark fatter følgende vedtak om å slå sammen Fagskolen i Troms, Fagskolen i Kirkenes og Nordkapp maritime fagskole til en felles fagskole for Troms og Finnmark; 1. Fagskolen i Troms, Fagskolen i Kirkenes og Nordkapp maritime fagskole slås sammen til en felles fagskole for Troms og Finnmark med virkning fra 01.08.2021.2. Det forutsettes

Les mer »

Flyrutene er vårt viktigste kollektivtilbud!

Foto: Kåre M. Hansen Kan vi få vise deg “kystbussen” vår? Den kalles Widerøe. Kan vi få vise deg togene våre? De kalles SAS og Norwegian. Når du har kjørt Oslo-Bodø, er du halvveis til Finnmark!! ​Det er langt dette landet – det meste er nord… ​En lang vinter er nesten over. Mannskapene til Avinor har stått på, og klart å holde flyplassene åpne til tross for utfordrende værforhold. Pilotene i flyselskapene har klart å

Les mer »

Troverdig styrke – Et styrket nasjonalt forsvar, med forsterket tyngde i nord

Panserbataljonen øver ved Garnison Porsanger. Foto: Ola Solvang Samlet styrke for forsterket forsvarForsvarets tyngdepunkt er i nord, og her må Forsvaret fortsatt styrkes. Norges forsvarsevne er for svak i forhold til sikkerhetspolitiske behov, og Stortinget må sørge for styrket landstridsevne, et forsterket kystforsvar – og snarest sikre en dedikert helikopterkapasitet til Hæren. Dét er essensen i innspillet til den pågående stortingsbehandling av ny Langtidsplan for forsvarssektoren, som nå er lagt fram av Troms og Finnmark

Les mer »

Behandlingen av kvotemeldingen må utsettes – en uavhengig kvalitetssikring må finne sted!

Medlemskommunene i Vest-Finnmark Rådet har i sak 10/20 vedtatt følgende uttalelse, som er oversendt til Stortingets næringskomitè og Nærings- og fiskeridepartementet v/fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen; «Basert på de funn som er fremgår av Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst- og havfisket, vil Vest-Finnmark Rådet anmode stortinget og næringskomitèen om å utsette behandlingen av regjeringens forslag til fremtidig kvotesystem (Meld. St. 32 (2018–2019) – Et kvotesystem for økt verdiskaping). Som det fremgår av rapporten anser Riksrevisjonen

Les mer »
X