Karantenereglene videreføres i Vest-Finnmark

 Foto: Bente O. Husby, desember 2019 OPPDATERING: Alle kommunene i Vest-Finnmark har nå opphevet de lokale karantenereglene. _____________________________________________________________________________________________________ Kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger har vedtatt liknende tiltak for smittevern mot Covid-19 (Korona-virus). Disse vedtakene blir nå videreført i alle 7 medlemskommunene i Vest-Finnmark Rådet, da kommuneoverlegene og politisk ledelse er samstemte om viktigheten av å klare å utsette når tid smitten for alvor skal treffe våre kommuner (Vest-Finnmark befinner seg nå

Les mer »

Pressemelding – Nå må vi alle bidra med risikoreduserende atferd

Foto: www.fhi.no Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 43.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark. Kommunene i Vest-Finnmark har et nært samarbeid i forbindelse med håndteringen av den situasjonen vi står i som følge av Covid-19 (Korona-virus). I tillegg til det som går på smittevern, har kommunene også et ansvar for

Les mer »

Pressemelding – Utvidede karantenekrav i Vest-Finnmark for tilreisende fra 7 fylker i Norge

Utvidete karantenekrav i Vest-Finnmark som tiltak for smittevern mot Covid-19 (Korona-virus) Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 43.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark. Regionen er i vekst. Dette er noe vi merker i antall reisende på veiene og via havnene i våre kommuner, samt at vi har stor trafikk over

Les mer »

Havfisketurisme – Dette mener Vest-Finnmark Rådet

Foto: www.bigfishadventure.no og www.sandlandbrygge.com Vest-Finnmark Rådet har i 2 år hatt fokus på fisketurisme gjennom prosjektet “Havfisketurisme i Vest-Finnmark”. Etter å ha fått på plass et godt kunnskapsgrunnlag gjennom en forstudie i 2018, har vi i forprosjektfasen i 2019-2020 gjennomført workshops og temadag med ulike faglige påfyll og gruppearbeider. Deltakerne har drøftet hva som må på plass av endringer i regelverk, forvaltning, rapporteringssystemer og krav til aktørene, slik at næringen i fremtiden skal være drevet på

Les mer »

Innspillsmøte om NTP 2022-2033, i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune

Vest- Finnmark Rådet har i dag deltatt i innspillsmøte om Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033, som ble arrangert av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vår rådsleder Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest kommune, holdt innlegg på vegne av rådets 7 medlemskommuner. Her presenterte vi medlemskommunenes innspill på store og små riksvegprosjekter, lufthavner og farleder. ​ I tillegg fremmet vi forslag om følgende: En ekstra innsats på rassikring. En egen programpakke for å fjerne hindre i transportkorridorene for

Les mer »

Seminar om “Fremtidens fisketurisme”, Oslo Plaza 6. januar 2020

Foto: Dag Erlandsen, Kyst og Fjord For tredje gang har Vest-Finnmark Rådet tatt initativ til et “politisk verksted” i forbindelse med “Nord i Sør”. I år hadde vi med oss Øst-Finnmark Regionråd, Tromsø-områdets regionråd, Salten Regionråd og Nordland fylkeskommune som samarbeidspartnere på seminaret. Fokuset på årets seminar var “Fremtidens fisketurisme”. De siste års avdekning av ressurskriminalitet og aktører som opptrer lite ansvarlig, har resultert i at det er en bred enighet mellom kystsamfunnene, den tradisjonelle

Les mer »

1. januar 2020: fra regionråd til interkommunalt politisk råd

Nytt tiår, nye muligheter, nytt navn, ny logo og ny kommunesammensetning fra 1. januar 2020: Som en følge av den nye Kommuneloven må alle regionråd i Norge omdannes til såkalte interkommunale politiske råd (IPR). Denne prosessen er gjennomført i vårt samarbeidsorgan, og fra 1. januar 2020 endret vi navn til Vest-Finnmark Rådet (det juridiske navnet blir Vest-Finnmark interkommunale politiske råd).   Vi ser frem til et spennende 2020, og ønsker alle våre medlemskommuner, samarbeidspartnere og innbyggere

Les mer »

Legg bort prestisjen, gi oss tryggheten tilbake!

Foto: Helse-nord.no og Forsvaret.no Uttalelse oversendt til helseminister Bent Høie, angående luftambulansetjenesten i nord.Vest-Finnmark Regionråd har vedtatt følgende uttalelse i sak 26/19 (se oversendte brev her):«Vest-Finnmark Regionråd vil med dette, på vegne av de 8 medlemskommunene, nok en gang uttrykke en sterk bekymring omkring den uro og ustabilitet som fortsatt preger luftambulansetjenesten. Vest-Finnmark Regionråd uttrykte første gang en offisiell bekymring omkring beredskapen i luftambulansetjenesten så tidlig som 7. mai 2018, og dessverre er det slik

Les mer »

Dialogmøte med Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Vest-Finnmark Regionråd har i dag deltatt i dialogmøte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, der Langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024) og forsvarsjefens Fagmilitære Råd 2019 stod på agendaen. Fra Finnmark holdt Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører Ragnhild Vassvik, Porsanger kommune v/ordfører Aina Borch og Hasvik kommune v/ordfører Eva D. Husby innlegg. Vest-Finnmark Regionråd ga også innspill til prosessen, der daglig leder Bente O. Husby holdt innlegget som stedfortreder for regionrådsleder Monica Nielsen. Møtet ble streamet via regjeringen.no, og kan sees

Les mer »

Velkommen til Forum – Marine Næringer 2019

Den 29.-30. oktober arrangerer Vest-Finnmark Regionråd Forum – Marine Næringer 2019.Konferansen finner sted på Arktisk kultursenter i Hammerfest.  (function(jQuery) { function init() { window.wSlideshow && window.wSlideshow.render({elementID:”984509247228754530″,nav:”none”,navLocation:”bottom”,captionLocation:”bottom”,transition:”fade”,autoplay:”1″,speed:”5″,aspectRatio:”auto”,showControls:”true”,randomStart:”false”,images:[{“url”:”4\/5\/9\/2\/45927589\/1-roy-angelvik_1.jpg”,”width”:960,”height”:720,”fullHeight”:720,”fullWidth”:960},{“url”:”4\/5\/9\/2\/45927589\/2-sissel-rogne_1.jpg”,”width”:960,”height”:720,”fullHeight”:720,”fullWidth”:960},{“url”:”4\/5\/9\/2\/45927589\/3-arne-hjeltnes_1.jpg”,”width”:960,”height”:720,”fullHeight”:720,”fullWidth”:960},{“url”:”4\/5\/9\/2\/45927589\/4-ann-kristin-kvalsvik_1.jpg”,”width”:960,”height”:720,”fullHeight”:720,”fullWidth”:960},{“url”:”4\/5\/9\/2\/45927589\/5-tommy-torvanger-og-webj-rn-barstad_1.jpg”,”width”:960,”height”:720,”fullHeight”:720,”fullWidth”:960},{“url”:”4\/5\/9\/2\/45927589\/6-caroline-haukeland-og-victoria-paulsen_1.jpg”,”width”:960,”height”:720,”fullHeight”:720,”fullWidth”:960},{“url”:”4\/5\/9\/2\/45927589\/7-h-vard-h-gstad-og-roger-pedersen.jpg”,”width”:960,”height”:720,”fullHeight”:720,”fullWidth”:960},{“url”:”4\/5\/9\/2\/45927589\/8-maria-sparboe.jpg”,”width”:960,”height”:720,”fullHeight”:720,”fullWidth”:960}]}) } jQuery(document).ready(init); })(window.jQuery) Vi setter i år fokus på en økt og bærekraftig verdiskaping – gjennom hele verdikjeden; Fremtidens sjømatnæring – hvordan og hvor bør vi sette kursen? Fremtidens fangstledd – hva ser vi på radaren? Havbruksnæringen – Fremtidsrettet næring og samfunnsbygger, eller? Økt verdiskaping og bearbeiding, hvordan oppnår vi

Les mer »
X