Høringsuttalelse – KVU Nord-Norge

Høringsuttalelse – KVU Nord-Norge Vest-Finnmark Rådet vedtok 1. februar 2024 en enstemmig høringsuttalelse i forbindelse med høringen på KVU Nord-Norge. Dette er en såkalt konseptvalgutredning som belyser alle de ulike statlige transportsektorene; veg, jernbane, havn og farleder og lufthavner og flyruter, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.  Lørdag 3. februar 2024 fikk rådets daglige leder Bente Olsen Husby anledning til å presentere innholdet for stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet, som er henholdsvis leder

Les mer »

Reiselivet behøver lav moms på overnatting ut år 2021!

Vest-Finnmark Rådet har 28. september vedtatt en enstemmig uttalelse i forbindelse med at staten etter planen skal heve momsen på overnatting fra en sats på 6% (innført som koronatiltak), og tilbake til opprinnelig en momssats på 12%, allerede fra 1. oktober 2021. Vest-Finnmark Rådet er tilfreds med at Norge nå er åpnet opp etter å ha hatt nasjonale koronarestriksjoner siden mars 2020. Men den tunge jobben for næringslivet er på langt nær over, tiden fremover

Les mer »

Uttalelse – Regulering av kongekrabbefisket i 2021

Vest-Finnmark Rådet har vedtatt en uttalelse i forbindelse med høringen av fiskeridirektørens reguleringsforslag for fangst av kongekrabbe i 2021. Les hele uttalelsen her. Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom 7 kommuner i Vest-Finnmark, og samlet har regionen en befolkning på ca. 42.000 innbyggere. Dette utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark, og medlemskommunene har et sterkt fokus på samfunns- og næringsutvikling. Reguleringer i kongekrabbefisket i Finnmark er en sak som rådet har arbeidet

Les mer »
X