191113_høringsuttalelse_til_fidir_-_forslag_til_regulering_av_fangst_av_kongekrabbe_i_og_utenfor_kvoteregulert_område_i_2020

Download Preview
X