220921 Sak 37-22 Protokoll - Uttalelse - Staten kan gi Finnmark et løft med å rydde opp etter seg

Download Preview
X