231010 Uttalelse til FD - Innspill til ny Langtidsplan for forsvaret, ferdig 2024, sak 26-23

Download Preview
X