231016 Høringsuttalelse - Totalberedskapskommisjonens NOU 2023-17 Nå er det alvor, sak 27-23

Download Preview
X