Vest-Finnmark Regionråd deltok 7. august 2018 på åpent møte i regi av Nærings- og fiskeridepartementet, som fant sted i Alta. Statssekretær Veronica Pedersen orienterte om regjeringens høringsforslag for endringer av kvotesystemet. Det ble deretter åpnet for innlegg fra salen. Vest-Finnmark Regionråd uttalte seg om vår høringsuttalelse i saken, som er i samsvar med innholdet i uttalelsene fra Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) og Finnmark fylkeskommune. Vi pekte også på viktigheten av og ha gode beslutningsgrunnlag på plass før endelige beslutninger fattes, og ba om at man blant annet avventer resultater av en pågående ringvirkningsanalyse av ferskfiskordninga (som vi og ØFR samarbeider med Fiskerigruppa i Båtsfjord om å få på plass), samt den pågående forskningen som Nofima utfører angående strukturering og konsekvenser på oppdrag fra FHF Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. 

Fiskeribladet har gjort følgende intervju med daglig leder Bente O. Husby i etterkant av møtet: 180808_fiskeribladet_nfd__forslag_nye_kvotesystemer_folkemøte_alta.pdf

Foto: Alta Kultursal

X