211112 VFRR - Høringsuttalelse til FiDir - Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område i 2022

Download Preview
X