211217 Vest-Finnmark Rådet - Høringsuttalelse til Forsvarsdepartementet om skyte- og øvingsfelt i sjø

Download Preview
X