230411 Vest-Finnmark Rådet - Høringsuttalelse ang. forslag til ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laks, sak 4-23

Download Preview
X