Finnmark må forsvares også i det maritime domenet

Finnmark må også forsvares i det maritime domenet Foto: www.forsvaret.no Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet er to interkommunale politiske råd (IPR). Våre to samarbeidsorganer organiserer til sammen alle de 16 kystkommunene i Finnmark. Rådene har fokus på samfunns- og næringsutvikling, herunder også forsvarssikkerhet og beredskap. Rådene har vedtatt en felles uttalelse i forbindelse med forsvaret av Finnmark, der vi peker på at det i Langtidsplanen for forsvaret er fastslått at også Finnmark skal forsvares. Hele uttalelsen

Les mer »
X