Foto: Øystein Ingilæ, Kyst og Fjord

7. januar 2019 arrangerte Vest-Finnmark Regionråd, i samarbeid med Øst-Finnmark Regionråd, Tromsø-områdets regionråd, Lofotrådet og Finnmark fylkeskommune, et seminar om hvordan fremtidens kvotesystem bør utformes.

Medlemskommunene i de samarbeidende regionrådene har 180.000 innbyggere, noe som utgjør ca. 40 % av landsdelens befolkning. Seminaret fant sted på Oslo Plaza, med nesten 70 deltakere. Fra Nærings- og fiskeridepartementet deltok avdelingsdirektør Jan Fredrik Danielsen, som er den som har ansvaret for arbeidet med utarbeidelse av nytt kvotesystem.

De 70 deltakerne var representanter fra kommuner, fylkeskommuner, storting, kompetansemiljøer og bransjeorganisasjoner. Vi startet med å få presentert ulike faktagrunnlag ift. konsekvenser og ringvirkninger av historisk utvikling, effekter av strukturering, ringvirkninger og verdiskapingen av ferskfiskordningen mv. Deretter fikk vi innspill fra ulike bransjeorganisasjoner for flåte- og landindustrien, før vi gikk over i en politisk del av seminaret. Her var det kystordførere fra de tre fylkene, Finnmark og Nordland fylkeskommune og fiskeripolitiske talspersoner fra FRP, H, AP, SV og SP som presenterte sine prioriteringer, og begrunnelsene for disse. Det hele ble avsluttet med en flott og engasjert debatt.

Seminaret bidro til å synliggjøre at kommunene (regionrådene) og fylkeskommunene i Nord-Norge har en felles forståelse og en stor grad av enighet på viktige delområder i arbeidet med nytt kvotesystem. Med dette som utgangspunkt har vi avgitt en felles uttalelse fra det politiske Nord-Norge angående arbeidet med utformingen av fremtidens kvotesystem. Vi arbeider videre med å avdekke ytterligere delområder hvor vi kan komme til et samlet standpunkt.

Felles nordnorsk uttalelse – Utarbeidelse av fremtidens kvotesystem finner du her

Program og deltakeroversikt finner du her

Presentasjoner fra innledere:
1. Vest-Finnmark Regionråd – Velkommen og presentasjon av samarbeidspartnerne her
2. Nofima v/Audun Iversen – Konsekvenser av strukturering her
3. Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe m/samarbeidspartnere – Ringvirkningsanalyse ferskfiskordninga her
Rapporten med ringvirkningsanalysen av ferskfiskordninga finner du her
4. Fiskekjøpernes Forening v/Rune S. Stokvold her
5. Sjømat Norge v/Arne E. Karlsen her
6. Fiskarlaget Nord v/Roger Hansen her
7. Hasvik kommune v/Eva D. Husby her
8. Karlsøy kommune v/Mona Pedersen her
Innlegget er også publisert som debattinnlegg i Nordnorskdebatt.no, og det finner du her
9. Værøy kommune v/Dagfinn Arntsen her
10. Senterpartiet v/Geir Iversen her

Media:
030119_fiskeribladet_et_samlet_nordnorge_vil_lettere_få_fiskeripol_gjen.pdf
050119_lofotposten_ma_sikre_et_system_for_rekruttering.pdf
060119__vol.no_fiskeriministeren_meldte_avbud_til_kvotedebatt.pdf
070119_blv.no__fiskeforslag_rokker_grunnleggende_rett.pdf
070119_fiskeribladet_naa_har_vi_strukturert_nok.pdf
070119_vol.no_sjarkflaaten_viktig_for_å_rekruttere_ungdom.pdf
080119_altaposten_kvotetreff_i_hovedstaden.pdf
080119_troms_folkeblad_felles_enighet_i_nasjonalt_minefelt.pdf
​​090119_kyst_og_fjord_klinkende_klar_melding_fra_nord.pdf
100119_fiskeribladet_her_er_fiskeriuttalelsen_fra_et_samlet_nord_norge.pdf
070119 Finnmarkssendinga morgen
070119 ​Finnmarkssendinga ettermiddag
070119 NRK TV Nordnytt
​090119_Lofotposten_Lofotradet_mener_man_ma_lytte_til_de_som_har_stovlene_pa 

X