Vest-Finnmark Regionråd inviterte til Foum – Marine Næringer 15.-16. november 2017. Her ble det satt fokus på bærekraftig utvikling i hele verdikjeden. 

Den 14. november 2017 ble det avholdt en egen rekrutteringskonferanse UNG, der 200 ungdommer fra hele Vest-Finnmark deltok. 

Klikk her for ytterligere informasjon, program, deltakere og innlegg

X