Tirsdag 9. januar 2018 arrangerte regionrådet et seminar i Oslo, med tittelen “Utfordringer og muligheter for fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring til de nye regionene”. Her deltok over 60 inviterte deltakere fra nordnorske kommuner og fylkeskommuner, næringsliv, storting og regjeringsapparat den fremtidige utviklingen for fiskerihavnene (presentasjoner, program, deltakeroversikt og mediadekning finner du ved å klikke på “read more”).

Finnmark fylkeskommune, Øst-Finnmark Regionråd, Nord-Troms Regionråd og Vesterålen Regionråd var med som samarbeidspartnere på seminaret. Dette kan med rette kalles et nordnorskt initiativ.
Vest-Finnmark Regionråd har hatt et særlig fokus på fiskerihavnenes fremtid siden stortinget i juni 2017 fattet vedtak om at ansvaret for videre utvikling skal overføres til de 11 nye regionene. Det er mye som er uavklart, men regionrådet ser med bekymring på utfordringene

Planlegging og prosjektering i fiskerihavnene er komplekse oppgaver, som krever høy kompetanse kombinert med allsidig og langvarig erfaring. Denne finnes i dag på Kystverkets kontorer i Honningsvåg og Kabelvåg, og er bygd opp over mange år. En forvitring av disse miljøene, gjennom en fordeling av stillingene til de nye regionene, kan vise seg å bli en risikosport med tanke på å oppnå samme kvalitet og gjennomføringsevne.

– Et fiskerihavneprosjekt tar minimum 4-6 år å planlegge. Kystverket har avsluttet sine planleggingsoppgaver for pågående og nye prosjekter fom. den 1. januar 2018. De nye regionene skal overta ansvaret den 1. januar 2020. Dette fører til en “dvale” på 4-6 år for byggestart av nye utbygginger. Fiskerihavnene utgjør kystens riksveg nr. 1. Dette medfører redusert nærings- og samfunnsutvikling langs kysten, blant annet i sjømatnæringen som både regjering og storting peker på som en av de viktigste næringene i fremtidens Norge.

– En overføring av tilskudd til fiskerihavner over rammebevilgningene til de nye regionene vil (dersom overføringen baseres på de samme parameterne som i dag) føre til minimale bevilgninger til de tynt befolkede områdene langs kysten. Medium store prosjekter koster fort minimum 40-60 millioner kroner, noe som vil gjøre det svært vanskelig å opprettholde det nødvendige trykket i havneutviklingen langs kysten.
Vest-Finnmark Regionråd kommer til å prioritere et arbeid med fokus på kunnskapsoverføring, realitetsbeskrivelser og politisk påvirkning, Dette med utgangspunkt i medlemskommunenes behov og erfaringer. Dette vil kunne finne sted i samarbeid med andre, eller som selvstendige tiltak i regi av regionrådet.

​Vest-Finnmark Regionråd kommer til å prioritere et arbeid med fokus på kunnskapsoverføring, realitetsbeskrivelser og politisk påvirkning, Dette med utgangspunkt i medlemskommunenes behov og erfaringer. Dette vil kunne finne sted i samarbeid med andre, eller som selvstendige tiltak i regi av regionrådet.

 Deltakere og samarbeidspartnere

deltakeroversikt_9_januar_2018.pdf
File Size: 107 kb
File Type: pdf

Download File


presentasjon_av_samarbeidspartnerne_for_seminaret.pdf
File Size: 750 kb
File Type: pdf

Download File


Presentasjoner fra seminaret

vest-finnmark_regionråd_-_bakgrunnen_for_seminaret.pdf
File Size: 1015 kb
File Type: pdf

Download File


samferdselsdepartementet_-_statssekretær_knut_morten_johansen.pdf
File Size: 1162 kb
File Type: pdf

Download File


kystverket_kystdirektør_kirsti_l_slotsvik_og_regdir_jan_morten_hansen.pdf
File Size: 3483 kb
File Type: pdf

Download File


finnmark_fisk_nfc_direktør_jørn-gunnar_jacobsen.pdf
File Size: 700 kb
File Type: pdf

Download File


andøy_kommune_ordfører_jonni_solsvik.pdf
File Size: 1512 kb
File Type: pdf

Download File


hasvik_kommune_ordfører_eva_d_husby.pdf
File Size: 1458 kb
File Type: pdf

Download File


nordkapp_kommune_ordfører_kristina_hansen.pdf
File Size: 164 kb
File Type: pdf

Download File


værøy_kommune_ordfører_dagfinn_arntsen.pdf
File Size: 3440 kb
File Type: pdf

Download File


oppsummering_hovedutfordringer.pdf
File Size: 224 kb
File Type: pdf

Download File


Presseoppslag om temaet

12_01_2018_lofotposten_artikkel.pdf
File Size: 862 kb
File Type: pdf

Download File


09_01_18_artikkel_i_fd.pdf
File Size: 1654 kb
File Type: pdf

Download File


5_01_2018_Altaposten.pdf
File Size: 3812 kb
File Type: pdf

Download File


29_12_2017_Altaposten_Del_1.pdf
File Size: 2002 kb
File Type: pdf

Download File


03_01_2018_Altaposten.pdf
File Size: 3185 kb
File Type: pdf

Download File


29_12_2017_Altaposten_Del2.pdf
File Size: 2430 kb
File Type: pdf

Download File


X