Vest-Finnmark Rådet

Vest-Finnmark Rådet er et interkommunalt politisk råd, opprettet med hjemmel i Kommunelovens kapittel 18, som organiserer et politisk samarbeid mellom medlemskommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger.

Formålet med den strategiske alliansen er å skape samarbeid om politisk påvirkningsarbeid, næringsutvikling og utvikling av offentlige tjenestetilbud. Dette skal skje gjennom utvikling og arbeid med store og små prosjekter som involverer medlemskommunene internt, eller eksternt mot aktører i og utenfor regionen, samt deltakelse i politiske prosesser regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vest-Finnmark Rådet skal være en organisasjon som dynamisk og proaktivt arbeider for å utvikle medlemskommunenes evne til å tilpasse seg skiftende utfordringer.

Medlemmer av rådet:

X