Vest-Finnmark Rådet

Vest-Finnmark Rådet er et interkommunalt politisk råd, opprettet med hjemmel i Kommunelovens kapittel 18, mellom medlemskommunene 
Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger
.

Formålet med den stratetegiske alliansen er å skape samarbeid om næringsutvikling, utvikling av offentlige tjenestetilbud, samt politisk påvirkning. Dette skal skje gjennom utvikling og arbeid med store og små prosjekter som involverer medlemskommunene internt, eller eksternt mot aktører i og utenfor regionen.

Vest-Finnmark Rådet skal være en organisasjon som dynamisk og proaktivt arbeider for å utvikle medlemskommunenes evne til å tilpasse seg skiftende utfordringer.

Medlemmer av rådet:

X