Vest-Finnmark Rådet

Vest-Finnmark Rådet er et interkommunalt politisk råd, opprettet med hjemmel i Kommunelovens kapittel 18, mellom medlemskommunene 
Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger
.

Formålet med den stratetegiske alliansen er å skape samarbeid om næringsutvikling, utvikling av offentlige tjenestetilbud, samt politisk påvirkning. Dette skal skje gjennom utvikling og arbeid med store og små prosjekter som involverer medlemskommunene internt, eller eksternt mot aktører i og utenfor regionen.

Vest-Finnmark Rådet skal være en organisasjon som dynamisk og proaktivt arbeider for å utvikle medlemskommunenes evne til å tilpasse seg skiftende utfordringer.

Medlemmer av rådet:

Dra mot høyre

Navn Tittel Representerer
Monica Nielsen Ordfører Alta kommune
Odd Erling Mikalsen Formannskapsmedlem Alta kommune
Bjørn Atle Hansen Rådmann Alta kommune
Marianne S. Næss Ordfører // Rådsleder Vest-Finnmark Rådet Hammerfest kommune
Terje Wikstrøm Varaordfører Hammerfest kommune
Leif Vidar Olsen Rådmann Hammerfest kommune
Eva D. Husby Ordfører Hasvik kommune
Erik Arnesen Rådmann Hasvik kommune
Stein Thomassen Ordfører Loppa kommune
Frank Bækken Rådmann Loppa kommune
Bernth Sjursen Ordfører // Nestleder Vest-Finnmark Rådet Måsøy kommune
Odd-Børge Pedersen Rådmann Måsøy kommune
Jan Olsen Ordfører Nordkapp kommune
Einar A. Hauge Rådmann Nordkapp kommune
Aina Borch Ordfører Porsanger kommune
Bente Larssen Rådmann Porsanger kommune