Vår logo

01.01.2020

Kommunene har fått en abstrahert form. Den linjen som åpner mot sørvest viser tilhørighet til kyst og land. Den andre linjen som åpner mot nordøst, viser tilhørighet til hav. Samtidig er alle kommunene bundet sammen av linjene for å vise til samarbeid. 

Logoen ble opprinnelig laget av Hanne Seljestad Wetland (2007), og siden oppdatert av Reklamehuset Nord etter at regionrådet ble utvidet med Porsanger kommune (2017). Logoen er nå justert av Designu som følge av omdannelse til Vest-Finnmark Rådet, samt sammenslåingen av Hammerfest og Kvalsund kommune, begge med virkning fra 1. januar 2020.

X