Vest-Finnmark Regionråd ønsker velkommen til deltakelse på Forum - Marine Næringer 2019, den 29.-30. oktober på Arktisk kultursenter i Hammerfest

Previous
Next

Vi setter i år fokus på en økt og bærekraftig verdiskaping
– gjennom hele verdikjeden fra hav til marked

  1. Fremtidens sjømatnæring – hvordan og hvor bør vi sette kursen?
  2. Fremtidens fangstledd – hva ser vi på radaren i forhold til fremtiden?
  3. Havbruksnæringen – Fremtidsrettet næring og samfunnsbygger, eller?
  4. Økt verdiskaping og bearbeiding, hvordan oppnår vi det?

Vest-Finnmark Regionråd ønsker og løfte frem, synliggjøre mulighetene og bidra til videre utvikling i sjømatæringen i nord. Vi inviterer derfor til deltakelse på en spennende møtearena for næringslivet, organisasjoner, FoU-aktører, offentlig forvaltning og andre interesserte.

29. oktober, kl. 09.30, inviterer Innovasjon Norge Arktis til informasjonsmøte om aktuelle finansieringsløsninger for prosjekter og investeringer tilknyttet de marine næringene. I etterkant av møtet vil det være anledning til å avtale et kort individuelt møte (10 min.). Les mer i vedlagte link.

Priser for Forum – Marine Næringer 2019:
Deltakeravgift kr 2.950,- eks. mva
Festmiddag m/underholdning kr 850,- eks. mva

Overnatting:
Informasjon om overnatting på Scandic Hammerfest, Smart Hotel Hammerfest og Thon Hotel Hammerfest finner du ved å trykke på linken for påmelding.   

Spørsmål angående påmelding:
Kontakt Designu på tlf: +47 90 67 85 90
eller e-post: hallo@designu.no

Eventuelle spørsmål om konferansen kan rettes til:
Vest-Finnmark Regionråd v/daglig leder Bente O. Husby 
Mobil: +47 90 85 29 16
E-post: bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no

VELKOMMEN!