Rådsleder Marianne Siversten Næss

Ordfører i Hammerfest kommune, Marianne Sivertsen Næss, er valgt som politisk leder for Vest-Finnmark Rådet. Hun har vært ordfører siden siste kommunevalg i 2019. Hun var varaordfører i Hammerfest kommune de to foregående valgperiodene 2011-2015 og 2015-2019. Fra 2016 var hun varaordfører på heltid.

Marianne Sivertsen Næss har utdannelse innen skoleledelse, prosjektledelse og en master innen spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Høsten 2011 ble hun rektor ved Hammerfest videregående skole. Hun har tidligere vært seksjonsleder for opplæring/forskning og kvalitet ved Finnmarkssykehuset, og har også yrkesbakgrunn fra grunnskole, voksenopplæring og Husbanken. 

Foto: Privat

Daglig leder Bente Olsen Husby

Daglig leder i Vest-Finnmark Rådet er Bente O. Husby, en stilling hun tiltrådte medio september 2017. Kontorstedet ble dermed flyttet til Hasvik kommune.

Hun har tidligere erfaring som plan- og strategileder i Hasvik kommune, daglig leder i Sørøya Sjømat, seniorrådgiver i Bedriftskompetanse AS, plan- og næringskonsulent i Hasvik kommune og førstekonsulent på daværende utbygging- og samferdselsavd. i Finnmark fylkeskommune.

Bente O. Husby er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, med hovedoppgave i internasjonal fiskerimarkedsføring. Hun har i tillegg en masterenhet fra BI innen innovasjon og entreprenørskap, med fokus på næringsutvikling i Finnmark og Troms.

Foto: Øystein Ingilæ, Kyst & Fjord

X