Rådsleder Monica Nielsen

Ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen, er valgt som politisk leder for Vest-Finnmark Rådet. Hun har vært ordfører siden 2015, og representerer Arbeiderpartiet.

Kontaktinformasjon:

Mobil 90041535, E-post: monica.nielsen@alta.kommune.no

Foto: Privat

Daglig leder Bente Olsen Husby

Daglig leder i Vest-Finnmark Rådet er Bente O. Husby, en stilling hun tiltrådte medio september 2017. Kontorstedet ble dermed flyttet til Hasvik kommune.

Hun har tidligere erfaring som plan- og strategileder i Hasvik kommune, daglig leder i Sørøya Sjømat, seniorrådgiver i Bedriftskompetanse AS, plan- og næringskonsulent i Hasvik kommune og førstekonsulent på daværende utbygging- og samferdselsavd. i Finnmark fylkeskommune.

Bente O. Husby er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, med hovedoppgave i internasjonal fiskerimarkedsføring. Hun har i tillegg en masterenhet fra BI innen innovasjon og entreprenørskap, med fokus på næringsutvikling i Finnmark og Troms.

Foto: Øystein Ingilæ, Kyst & Fjord

X