Organisasjon

Vest-Finnmark Rådet består av et styre (ordførerne i medlemskommunene) på syv medlemmer, som velger en leder og nestleder. For perioden 2022-2023 er ordfører i Alta, Monica Nielsen, valgt til rådsleder. Nestleder er ordfører i Måsøy, Bernth Sjursen.

I tillegg har Alta og Hammerfest kommune en ekstra folkevalgt representant i rådet, med møte-, tale- og forslagsrett. For Hammerfest kommune
møter formannskapsmedlem Arne Myrseth, og for Alta kommune møter formannskapsmedlem Odd Erling Mikalsen.

Sekretariatet ledes av daglig leder Bente Olsen Husby, og har kontorsted i Hasvik kommune.
Driften av Vest-Finnmark Rådet organiseres etter vedtektene og Strategiplan 2020-2023.
I tillegg utarbeides det årlige styringsdokumenter i form av Årsplan og Årsbudsjett.

Hvem er vi?
Vår logo

X