Uttalelser – Gjennomføringen av anbudsprosessen på båtambulansetjeneste i Alta, Loppa og Hasvik for perioden 2019-2027

Vest-Finnmark Regionråd har vedtatt to uttalelser i forbindelse med den pågående anbudsprosessen på utførelse av båtambulansetjenesten i Alta, Loppa og Hasvik kommune, for perioden 2019-2027. Båtambulansen utøver sitt virke i et av de mest værharde havområdene i Norge, og må i størst mulig grad også fungere i de tilfeller der ambulansefly eller ambulansehelikopter ikke har mulighet til å utgjøre transportleddet i de pre-hospitale tjenestene i ytre Vest-Finnmark. Foto: iFinnmark.no​ I denne linken fra VGTV vises relativt

Les mer »

Uttalelse – Flyavgiftene må reduseres for å sikre luftfarten i Nord-Norge

Foto: www.wideroe.no Du finner hele uttalelsen her. Driftsmarginene til flyselskapene er negative, og flere av flyselskapene tærer nå på egenkapitalen. Dette medfører reduserte muligheter for investeringer i nye fly, samt at det vanskeliggjør innovativt utviklingsarbeid i forhold til elektrifisering av fly m.m.  Det forventes at avgiftene på luftfart reduseres kraftig i det kommende statsbudsjettet slik at vi også i fremtiden kan ha et godt flytilbud. Stortinget må erkjenne at luftfarten har en sentral betydning for

Les mer »

Rapport – Verdiskapning og ringvirkninger av ferskfiskordningen

Foto: Lerøy Norway Seafood BDO har på oppdrag av ulike sjømatbedrifter, kommuner og regionråd beregnet verdiskapning og ringvirkninger som følge av ferskfiskordningen. Rapporten ble presentert kl. 10.30 i dag på pressekonferanse i Tromsø. Presentasjonen finner du her. Rapporten viser at ferskfiskordningen bidrar med en verdiskaping på 370 millioner kroner pr. år, noe som gir en direkte virkning på 650 årsverk i foredlingsindustrien. Med ringvirkninger i avledede virksomheter medberegnet øker dette tallet til 1070 i total

Les mer »

Forum – Reiseliv 2018, 9.-10. oktober på Scandic Alta

Vest-Finnmark Regionråd ønsker velkommen til deltakelse på​Forum – Reiseliv 2018, ​9.-10. oktober på Scandic Hotel Alta Påmeldingsfrist: 7. oktober 2018Etter denne datoen er påmeldingen og anse som bindende. Priser:Deltakeravgift kr 2.200,- + fakturagebyr​Festmiddag m/underholdning kr 690,-Overnatting på Scandic Alta; kr 1290,- i enkeltrom og kr 1490,- for dobbeltrom. Vi ber om at rombestillingen gjøres pr e-post: meeting.alta@scandichotels.com, oppgi bookingkode VES091018 Her finner du program, deltakeroversikt, link for påmelding m.m: www.vfrr.no/arrangementer.html Vi setter fokus på en vekstnæring i

Les mer »

Nærings- og fiskeridepartements arbeid med “Et fremtidsrettet kvotesystem”

Vest-Finnmark Regionråd deltok 7. august 2018 på åpent møte i regi av Nærings- og fiskeridepartementet, som fant sted i Alta. Statssekretær Veronica Pedersen orienterte om regjeringens høringsforslag for endringer av kvotesystemet. Det ble deretter åpnet for innlegg fra salen. Vest-Finnmark Regionråd uttalte seg om vår høringsuttalelse i saken, som er i samsvar med innholdet i uttalelsene fra Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) og Finnmark fylkeskommune. Vi pekte også på viktigheten av og ha gode beslutningsgrunnlag på plass før

Les mer »

Forum – Reiseliv 2018, 9.-10. oktober i Alta

​Vest-Finnmark Regionråd ønsker velkommen til ​Forum – Reiseliv 2018, ​9.-10. oktober på Scandic Alta Påmeldingsfrist: 20. september 2018Etter denne datoen er påmeldingen og anse som bindende. Vest-Finnmark Regionråd ønsker og løfte frem, synliggjøre mulighetene og bidra til videre utvikling i reiselivsnæringen i nord. Vi inviterer derfor til deltakelse på en spennende møtearena for næringslivet, FoU-aktører og offentlig forvaltning. ​Vi setter fokus på en viktig vekstnæring i nord: Status og framtidsutsikter Eksempler på samarbeid Når gjestene kommer

Les mer »

Uttalelse – Sterk bekymring omkring beredskapen i luftambulansetjenesten

Vest-Finnmark Regionråd og Øst-Finnmark Regionråd har i dag sendt følgende uttalelse til helseminister Bent Høie angående den prekære situasjonen i luftambulansetjenesten (link til dokument nederst på siden): “Vest-Finnmark Regionråd er en allianse mellom de 8 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen ca. 42.000 innbyggere. Øst-Finnmark Regionråd er en allianse mellom de 9 kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Lebesby, Gamvik, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø. Samlet har regionen ca. 28.000,-

Les mer »

Temadag Kystsoneplanlegging ble svært vellykket

25. januar 2018 arrangerte Vest-Finnmark Regionråd “Temadag – Kystsoneplanlegging” på Scandic Alta. Totalt 80 påmeldte deltakere fikk overført ny kunnskap, bedrevet erfaringsutveksling og nettverksbygging, og deltatt i debatter omkring en rekke tema tilknyttet utviklingen på kysten og i kystsonen. Vest-Finnmark Regionråd vil arbeide videre med følgende, som et resultat av tilbakemeldingene på temadagen: – Undersøke muligheten for å etablere en felles arena for kystsoneplanlegging, der man utveksler erfaringer,tilføres kompetanse og, om mulig og ønskelig, samarbeider

Les mer »

Temadag – Kystsoneplanlegging, 25. januar 2018 i Alta

Torsdag 25. januar 2018 arrangerer Vest-Finnmark Regionråd “Temadag – Kystsoneplanlegging”, ​kl. 09.00-15.00 på Scandic Hotel Alta.  Ny frist for påmelding er kl. 12.00 mandag 22. januar 2018. Deltakeravgift på kr 610,-, som inkl. lunsj, betales ved innregistrering. De fleste kystkommunene i Finnmark har uttalte behov for å få etablert nye og fremtidsrettede kystsoneplaner. Noen kommuner har allerede påbegynt planarbeidet, mens andre kommuner ikke helt vet hvordan man bør gå frem i denne typen planprosess.​Vest-Finnmark Regionråd

Les mer »

Vest-Finnmark Regionråd har fokus på fiskerihavnene​

Tirsdag 9. januar 2018 arrangerte regionrådet et seminar i Oslo, med tittelen “Utfordringer og muligheter for fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring til de nye regionene”. Her deltok over 60 inviterte deltakere fra nordnorske kommuner og fylkeskommuner, næringsliv, storting og regjeringsapparat den fremtidige utviklingen for fiskerihavnene (presentasjoner, program, deltakeroversikt og mediadekning finner du ved å klikke på “read more”). Finnmark fylkeskommune, Øst-Finnmark Regionråd, Nord-Troms Regionråd og Vesterålen Regionråd var med som samarbeidspartnere på seminaret. Dette kan

Les mer »
X