Uttalelse – Ja til økte bøtesatser for tyvfiske og fiskesmugling

Foto: Tollvesenet Vest-Finnmark Regionråd har siden januar 2018 arbeidet med en forstudie på havfisketurisme i Vest-Finnmark (se vedlegg 1). I dette arbeidet har en stor andel av havfiskebedriftene (67 registrerte bedrifter i Vest-Finnmark), innbyggere i regionen og alle de 8 medlemskommunene bidratt i spørreundersøkelser, i dialog med prosjektledelsen og som deltakere på ulike møtearenaer. Funnene i forstudien danner grunnlag for drøftinger om veien videre i arbeidet med å gjøre havfisketurismen til en enda større bidragsyter

Les mer »

Uttalelse – Tiltak for bedre trafikksikkerhet ved tungtransport på norske veier

Foto: Nordlys arkiv​Hele uttalelsen kan lastes ned her. ​​Vest-Finnmark Regionråd støtter opp om uttalelsen i regi av Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune, der man understreket nødvendigheten av at det fra nasjonale myndigheters side iverksettes tiltak for å forhindre at utenlandske vogntog utgjør en slik trafikksikkerhetsrisiko vi dessverre også denne vinteren opplever på nordnorske veger.​Tungtransporten i landsdelen og inn/ut av landsdelen (og i Vest-Finnmark), er sterkt økende langs våre riks- og fylkesveger og har vært det

Les mer »

Forstudie – Havfisketurisme i Vest-Finnmark

Norge trenger et tydelig regelverk for havfisketurismenVest-Finnmark Regionråd mener det er nødvendig med en godkjenningsordning for havfisketurismen i Norge. Det er konklusjonen etter en forstudie som nylig er gjennomført. Foto: www.bigfishadventure.no Regionrådet startet i 2018 et prosjekt for å se hvordan det er mulig å legge til rette for økt verdiskapning og en mer forsvarlig gjennomføring av havfisketurismen i Vest-Finnmark. Målet for Vest-Finnmark Regionråd er å få utarbeidet et system som gjør at man får

Les mer »

Fokus på fremtidens kvotesystem, Oslo 7. januar 2019

Foto: Øystein Ingilæ, Kyst og Fjord 7. januar 2019 arrangerte Vest-Finnmark Regionråd, i samarbeid med Øst-Finnmark Regionråd, Tromsø-områdets regionråd, Lofotrådet og Finnmark fylkeskommune, et seminar om hvordan fremtidens kvotesystem bør utformes. Medlemskommunene i de samarbeidende regionrådene har 180.000 innbyggere, noe som utgjør ca. 40 % av landsdelens befolkning. Seminaret fant sted på Oslo Plaza, med nesten 70 deltakere. Fra Nærings- og fiskeridepartementet deltok avdelingsdirektør Jan Fredrik Danielsen, som er den som har ansvaret for arbeidet

Les mer »

Uttalelser – Gjennomføringen av anbudsprosessen på båtambulansetjeneste i Alta, Loppa og Hasvik for perioden 2019-2027

Vest-Finnmark Regionråd har vedtatt to uttalelser i forbindelse med den pågående anbudsprosessen på utførelse av båtambulansetjenesten i Alta, Loppa og Hasvik kommune, for perioden 2019-2027. Båtambulansen utøver sitt virke i et av de mest værharde havområdene i Norge, og må i størst mulig grad også fungere i de tilfeller der ambulansefly eller ambulansehelikopter ikke har mulighet til å utgjøre transportleddet i de pre-hospitale tjenestene i ytre Vest-Finnmark. Foto: iFinnmark.no​ I denne linken fra VGTV vises relativt

Les mer »

Uttalelse – Flyavgiftene må reduseres for å sikre luftfarten i Nord-Norge

Foto: www.wideroe.no Du finner hele uttalelsen her. Driftsmarginene til flyselskapene er negative, og flere av flyselskapene tærer nå på egenkapitalen. Dette medfører reduserte muligheter for investeringer i nye fly, samt at det vanskeliggjør innovativt utviklingsarbeid i forhold til elektrifisering av fly m.m.  Det forventes at avgiftene på luftfart reduseres kraftig i det kommende statsbudsjettet slik at vi også i fremtiden kan ha et godt flytilbud. Stortinget må erkjenne at luftfarten har en sentral betydning for

Les mer »

Rapport – Verdiskapning og ringvirkninger av ferskfiskordningen

Foto: Lerøy Norway Seafood BDO har på oppdrag av ulike sjømatbedrifter, kommuner og regionråd beregnet verdiskapning og ringvirkninger som følge av ferskfiskordningen. Rapporten ble presentert kl. 10.30 i dag på pressekonferanse i Tromsø. Presentasjonen finner du her. Rapporten viser at ferskfiskordningen bidrar med en verdiskaping på 370 millioner kroner pr. år, noe som gir en direkte virkning på 650 årsverk i foredlingsindustrien. Med ringvirkninger i avledede virksomheter medberegnet øker dette tallet til 1070 i total

Les mer »

Forum – Reiseliv 2018, 9.-10. oktober på Scandic Alta

Vest-Finnmark Regionråd ønsker velkommen til deltakelse på​Forum – Reiseliv 2018, ​9.-10. oktober på Scandic Hotel Alta Påmeldingsfrist: 7. oktober 2018Etter denne datoen er påmeldingen og anse som bindende. Priser:Deltakeravgift kr 2.200,- + fakturagebyr​Festmiddag m/underholdning kr 690,-Overnatting på Scandic Alta; kr 1290,- i enkeltrom og kr 1490,- for dobbeltrom. Vi ber om at rombestillingen gjøres pr e-post: meeting.alta@scandichotels.com, oppgi bookingkode VES091018 Her finner du program, deltakeroversikt, link for påmelding m.m: www.vfrr.no/arrangementer.html Vi setter fokus på en vekstnæring i

Les mer »

Nærings- og fiskeridepartements arbeid med “Et fremtidsrettet kvotesystem”

Vest-Finnmark Regionråd deltok 7. august 2018 på åpent møte i regi av Nærings- og fiskeridepartementet, som fant sted i Alta. Statssekretær Veronica Pedersen orienterte om regjeringens høringsforslag for endringer av kvotesystemet. Det ble deretter åpnet for innlegg fra salen. Vest-Finnmark Regionråd uttalte seg om vår høringsuttalelse i saken, som er i samsvar med innholdet i uttalelsene fra Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) og Finnmark fylkeskommune. Vi pekte også på viktigheten av og ha gode beslutningsgrunnlag på plass før

Les mer »

Forum – Reiseliv 2018, 9.-10. oktober i Alta

​Vest-Finnmark Regionråd ønsker velkommen til ​Forum – Reiseliv 2018, ​9.-10. oktober på Scandic Alta Påmeldingsfrist: 20. september 2018Etter denne datoen er påmeldingen og anse som bindende. Vest-Finnmark Regionråd ønsker og løfte frem, synliggjøre mulighetene og bidra til videre utvikling i reiselivsnæringen i nord. Vi inviterer derfor til deltakelse på en spennende møtearena for næringslivet, FoU-aktører og offentlig forvaltning. ​Vi setter fokus på en viktig vekstnæring i nord: Status og framtidsutsikter Eksempler på samarbeid Når gjestene kommer

Les mer »
X