Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen

Foto: Terje Pedersen, NTB

Foto: Terje Pedersen, NTB

Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet organiserer 16 av 18 kommuner i Finnmark: Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø kommune. Våre to regionråd har i dag levert en felles høringsuttalelse i anledning Totalberedskapskommisjonens rapport av 5. juni 2023.

Sammen med rapporten fra Forsvarskommisjonen (mai 2023) og Fagmilitært råd fra forsvarssjefen, FMR (juni 2023), gir Totalberedskapskommisjonens rapport et godt utgangspunkt for en drøfting av hvilke elementer og problemstillinger som må belyses og løses i det videre arbeidet med å videreutvikle en god og helhetlig totalberedskap i Norge og i nord.

Totalberedskapskommisjonens vurdering av norsk beredskap tilsier et stort behov for å prioritere sikkerhet og beredskap, et budskap våre to regionråd mener må gjenspeiles i politisk arbeid og prioriteringer på alle relevante politikkområder i storting og regjering de kommende årene. Vi etterlyser også den samme virkelighets- og kriseforståelsen hos ulike statlige direktorater og etater. Det må tas på stort alvor at beredskapsutfordringer i Nordområdene vies spesiell oppmerksomhet i kapittel 9 i kommisjonens arbeid. Statens grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for sine innbyggere. Trygghet uansett hvor du bor, i hele Norge.

Vi støtter derfor Totalberedskapskommisjonens forslag om å etablere en nasjonal tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms. En slik tiltakssone må inkludere en økonomisk tiltakspakke som kan legge til rette for å styrke offentlig sektor, infrastruktur, forskning, utdanning og næringslivet i regionen. Kommisjonen mener at det er nødvendig med en satsing på tvers av sektorer for å stimulere til aktivitet, og for å styrke beredskapen i området. Økt økonomisk aktivitet gir grunnlag for mer stabil bosetting og vekst.

Du kan laste ned hele høringsuttalelsen her.

Vest-Finnmark Rådets skriftlige innspill til ny Langtidsplan for forsvaret, datert 10.10.23, underbygger vår høringsuttalelse på Totalberedskapskommisjonens rapport. Dette kan leses her.

X